Waar kan ik terecht met verdere vragen over privacy en persoonsgegevens?

Faq main >> Algemeen >> Current page

In deze FAQ beantwoorden we de meest gestelde vragen over deze onderwerpen. Vind je het antwoord hier niet, dan vind je in deze FAQ ook een online formulier waarin je je vraag kan stellen. Indien het online formulier je niet voldoende verder kan helpen, dan kan je je vraag over de uitoefening van je rechten sturen naar privacy@kinepolis.nl. Indien je een andere vraag hebt die geen betrekking heeft op de uitoefening van je rechten, dan kan je je ook rechtstreeks wenden tot onze Data Privacy Officer (DPO) via dpo@kinepolis.com.

Top FAQ lijst