Wat indien de betaling mislukt?

Faq main >> Maandelijkse bijdrage >> Current page

Indien de betaling mislukt zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via e-mail. 
In het geval van een mislukte automatische incasso wordt de Movie Club kaart onmiddellijk stopgezet.
In het geval van een betaling via creditkaart krijgt u 14 dagen de tijd om alsnog uw betaling te voldoen. Tijdens die periode zal Kinepolis haar verplichtingen opschorten en de Movie Club kaart buiten gebruik stellen. Wanneer je binnen deze periode betaalt zal Kinepolis de Movie Club kaart weer in gebruik stellen. Bij gebrek aan betaling binnen voormelde termijn wordt de Movie Club kaart onmiddellijk beëindigd. 
De beëindiging van de Movie Club kaart heeft uitwerking op de laatste dag van de lopende periode waarvoor de lidmaatschapsvergoeding is betaald. Rechtmatig verkregen tickets kan je ook na het stopzetten van het lidmaatschap gebruiken tot en met de geldigheidsdatum.