Hoe kan ik mijn KineCard opzeggen?

Faq main >> Abonnementen >> Current page

Je kunt je KineCard opzeggen aan de kassa van de bioscoop. Als je niet in de gelegenheid bent naar de bioscoop te komen kun je ook opzeggen door het contactformulier te gebruiken op onze website. Binnen 1 week ontvang je dan een reactie op de opzegging. Let op: de KineCard kan worden opgezegd met inachtneming van de minimale abonnementsperiode van drie volledige kalendermaanden en een opzegtermijn van minimaal 18 kalenderdagen voor afloop van de lopende abonnementsperiode.