Wanneer vindt de automatische afschrijving van de KineCard plaats?