Wat is de minimale abonnementsperiode van de KineCard?

Faq main >> Abonnementen >> Current page

Bij de aanvraag sluit je een overeenkomst met ons af van minimaal vier volledige kalendermaanden. Hierna wordt het abonnement steeds stilzwijgend met een kalendermaand verlengd, totdat je de KineCard via het opzegformulier schriftelijk opzegt. De opzegtermijn is minimaal 18 kalenderdagen, waarbij geldt dat het abonnement afloopt op de laatste dag van de eerstvolgende kalendermaand.